Zavod medgeneracijske vzajemnosti izvaja projekte za spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa starejših z mlajšimi. Njihovo poslanstvo je povezovanje dve različni generaciji prek različnih dejavnosti, ki združujejo posameznike iz različnih generacij.

Zavod organizira različne tečaje in delavnice s področja kulinarike, likovne umetnosti, računalniške pismenosti, vrtnarjenja in projektov na številnih drugih področjih.

Kontaktne informacije

Zavod medgeneracijske vzajemnosti
Pleterje 66, Pleterje, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
Telefon: 031 686 290
E.pošta: m.tominc@gmail.com
Kontakt: Maja Tominc Žerak
Splet: –

Zadnje novice

Donatorji in sponzorji