Zavod KROG je mednarodna nevladna neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2008 in deluje na področju človekovih pravic, humanitarnega dela, razvojnega sodelovanja, socialne dejavnosti, medkulturnega dialoga, prostovoljstva, izobraževanja in kulture.

Posebno pozornost namenjamo socialno ogroženim družinam, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, vojne in ranljivim ter etničnim skupinam. Projekte, ki jih izvajamo s partnerji oziroma vladnimi in nevladnimi organizacijami, prostovoljci in strokovnjaki temeljijo na načelu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja družbe v okolju v katerem delujemo in ga obenem soustvarjamo.

Prizadevamo si, da bi pridobili in ohranili zaupanje vseh tistih, ki se obrnejo na nas. Naše delo nas zaznamuje in daje pomen ter smisel našemu življenju. Z delom doprinesemo en delček k družbi in skupnosti v kateri živimo. Optimizem in pozitiven odnos do sveta iščemo v dobrih dejanjih in dobrih ljudeh. Naše glavne vrednote so moralne in etične vrednote kot so integriteta, odgovornost, pozitivna naravnanost, usmerjenost k ljudem itd.

Kontaktne informacije

Zavod Krog

Ul. Hermana Potočnika 17, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 401 619

E-pošta: info@zavod-krog.si

Splet: www.zavod-krog.si

Zadnje novice