VITRA ima sedež v Cerknici. Od tu izvajamo različne aktivnosti trajnostnega razvoja po Notranjski, Sloveniji, državah bivše Jugoslavije ter državah Centralne in Vzhodne Evrope.

Večino aktivnosti namenjamo razvoju podeželja. Pogostost in intenzivnost se spreminjata, najraje delamo tam, kjer aktivno sodelovanje domačinov zagotovi uspeh projektov.

Razvoj – varovanje. Dva skrajna pomena opredeljujeta bistvo našega obstoja. V stremljenju za boljšim nas vedno spremlja zavest, da moramo naš življenjski prostor ohraniti za bodoče rodove. Ideje, znanje in izkušnje želimo podati vsem. S številnimi aktivnostmi na mnogih področjih pišemo nikoli končano zgodbotrajnostnega razvoja podeželja. To nam pomaga, da lažje prodremo do ljudi, ki želijo spremembe.

Kontaktne informacije

Vitra – Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Partizanska cesta 2A (p.p.1) 1380 Cerknica
Telefon: 01 70 96 020; 01 70 97 350; 01 70 97 351
Faks: 01 70 96 025
E-pošta: info@vitra.si
Spletna stran: www.vitra.si.

Zadnje novice