PiNA je organizacija za družbeni razvoj, ki temelji na naslednjih načelih:spoštovanje temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel,

 • aktivno sodelovanje posameznikov v skupnosti in kulturno udejstvovanje,,
 • spoštovanje okolja in usmerjenost v trajnostni razvoj,
 • kritična misel in etično delovanje,
 • vseživljenjsko učenje in celostni pristop k izobraževanju.

Prispevek k družbenemu razvoju se konkretizira na naslednje načine:

 • izobraževanja in usposabljanja po načelih neformalnega izobraževanja, ki razvijajo veščine, vrednote in pristope, pomembne za celovit razvoj odgovornih posameznikov,
 • organizacija različnih ozaveščevalnih in izobraževalnih dogodkov, kot so kulturni dogodki, konference, seminarji, sejmi …
 • izdaja gradiv, namenjenih izobraževanju in ozaveščanju, kot so priročniki, promocijske brošure, informativni bilteni …
 • izvedba multimedijskih in spletnih rešitev za ozaveščanje in izobraževanje, kot so videoprispevki, dokumentarni filmi, spletne strani, webinarji, intermedijske inštalacije …
 • načrtovanje in izvedba različnih procesov sodelovanja javnosti pri odločanju o javnih zadevah,
 • ozaveščevalne akcije in zagovorništvo specifičnih skupin,
 • izdelava analiz, mnenj, priporočil in druge vrste ekspertiz,
 • izvajanje specifičnih projektov na terenu za doseganje ciljev in namenov,
 • podpora, mentoriranje in coaching drugim nevladnim organizacijam, socialnim podjetjem, neformalnim skupinam in ustvarjalcem,
 • sodelovanje z domačimi in mednarodnimi partnerji pri izvajanju projektov in povezovanje v mednarodne mreže organizacij.

Naši projekti

Kontaktne informacije

Kulturno izobraževalno društvo PINA
Gortanov trg 15, 6000 Koper
Telefon: 05 32 00 320
E.pošta: info@)pina.si
Splet: www.pina.si

Zadnje novice