Odprta, misleča in politično dejavna skupnost, temelječa na načelu enakosti. (vizija Mirovnega inštituta)

Mirovni inštitut je zasebni, neodvisni in neprofitni raziskovalni zavod. Leta 1991 ga je ustanovila skupina posameznikov in posameznic, ki so verjeli v mirno reševanje konfliktov, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Inštitut si z znanstveno-raziskovalnim delom in javnimi akcijami prizadeva za odprto skupnost, sposobno kritičnega mišljenja in utemeljeno na načelih enakosti, odgovornosti, solidarnosti, človekovih pravic in pravne države.

Inštitut razvija raziskovalno, izobraževalno in osveščevalno dejavnost na področjih družboslovja, humanistike, antropologije in prava na petih tematskih poljih: politika, človekove pravice in manjšine, mediji, spol in kulturne politike. Je zagovornik ranljivih skupin in si skupaj z njimi prizadeva za odpravo diskriminacije. Je viden raziskovalni in civilnodružbeni akter v Sloveniji, regiji in na mednarodni ravni ter neizogibna referenca na področjih, na katerih deluje. Povezuje se z drugimi sorodnimi akterji (inštituti, univerzami, nevladnimi organizacijami) in z občani na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.

Naši projekti

Kontaktne informacije

Mirovni inštitut – inštitut za sodobne in politične študije

Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Tel: 01 234 77 20

Fax: 01 234 77 22

Splošni email: info@mirovni-institut.si

Emaili sodelavcev: ime.priimek@mirovni-institut.si

Web: www.mirovni-institut.si

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mirovni-in%C5%A1titut/118732408240516?fref=ts

Zadnje novice