INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE – IAS je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na nacionalni in mednarodni ravni s ciljem biti izobraževalno in raziskovalno središče na področju diskriminacije, zagovorništva, socialne pravičnosti, migracij in globalne perspektive.

Poslanstvo IAŠ je osveščanje in izobraževanje o družbenih, ekonomskih in kulturnih globalnih tematikah.

Izhodišče delovanja IAŠ so aktualna družbena, ekonomska in okoljska vprašanja, migracije in vključevanje, razvojno sodelovane, globalno učenje, humanitarna pomoč, medkulturni dialog, raznolikost in boj proti diskriminaciji, monitoring, globalna zdravstvena dostopnost, mediji in zagovorništvo.

Ekipo IAŠ poleg zaposlenih sodelavcev sestavlja več kot 50 slovenskih in tujih strokovnjakov.

Kontaktne informacije

Inštitut za afriške študije – IAŠ /Institute for African studies

Cankarjeva 1/II, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 2410290 ali 051 32 11 93

E-naslov: info@africanstudy.org

Spletna stran: www.africanstudy.org

Zadnje novice