Društvo Humanitas je nevladna, neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področju globalnega učenja, razvojnega sodelovanja, botrstva, pravične trgovine in človekovih pravic. Z izobraževanjem in informiranjem o globalnih izzivih poizkušamo še posebej mlade ozaveščati o globalni soodvisnosti ter vlogi, ki jo kot posamezniki igramo v svetu. S spodbujanjem strpnosti, odgovornosti, pravičnosti in spoštovanjem človekovih pravic želimo posameznike vzpodbuditi k aktivnemu vključevanju v družbo in družbi odgovornemu načinu življenja.

Naši projekti

Kontaktne informacije

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje

Naslov: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: 01/430 03 43

E-pošta: info@humanitas.si

Spletna stran: www.humanitas.si

Facebook: https://sl-si.facebook.com/humanitas.drustvo

Zadnje novice