Humanitarno društvo ADRA Slovenija je prostovoljna, nepridobitna, nevladna in nestrankarska človekoljubna organizacija, ki jo je ustanovila Krščanska adventistična cerkev. Združuje ljudi dobre volje, podjetja in ustanove pri izvajanju človekoljubnih in splošno koristnih dejavnosti pod geslom: OD LJUDI – Z LJUDMI – ZA LJUDI.

Sedež Humanitarnega društva ADRA Slovenija je na Njegoševi cesti 15 v Ljubljani, njena predsednica pa je Katja Kotnik. Cilj delovanja Humanitarnega društva ADRA Slovenija je dvig materialnega, zdravstvenega, duhovnega in kulturnega standarda ljudi ne glede na njihovo versko, politično, narodnostno ali kakršnokoli drugo pripadnost. ADRA pomaga v nesreči in si prizadeva za vsestranski razvoj posameznika in skupnosti.

Humanitarna dobrodelna organizacija ADRA s pomočjo področnih uradov in društev po zadnjih podatkih deluje v več kot 130 državah sveta.

Kontaktne informacije

Humanitarno društvo ADRA Slovenija

Njegoševa 15, 1000 Ljubljana

Tel: 040 852 007

E-pošta: info@adra.si

Splet: www.adra.si

Zadnje novice