Ekvilib Inštitut, ustanovljen leta 2003, je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja. V sklopu svojega delovanja spodbuja in podpira politike in prakse, ki prispevajo k družbeni odgovornosti vseh akterjev v globalnem razvoju ter višji ravni uresničevanja človekovih pravic vseh ljudi – z uporabo, raziskovanjem in s spodbujanjem kreativnih in inovativnih pristopov in ravnanja. Pri svojem delu uporablja interdisciplinaren in strokoven pristop ter si prizadeva za nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje, tako njih samih kot širše javnosti.

Ekvilib Inštitut zaposluje 7 oseb in aktivno sodeluje z več kot 10 zunanjimi strokovnjaki, z več prostovoljci in bazo mladih aktivistov za človekove pravice. Ekvilib Inštitut je član različnih nacionalnih in mednarodnih mrež (Sloga, MDOS, …), ki delujejo na naštetih področjih, kar jim omogoča izmenjavo izkušenj in doseganje boljše koordinacije, višje kakovosti, učinkovitosti in razpoznavnost civilne družbe.

Področji:

Ekvilib Inštitut si prizadeva za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe, s posebnim poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij ter družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri. Je nosilec postopka certificiranja Družini prijazno podjetje in ustanovitelj EH. – centra za holistično ergonomijo in podjetja CSR Company Adria, prav tako pa izvaja različna izobraževanja in svetovanja s tega področja.

Ekvilib Inštitut si prizadeva za vključevanje človekovih pravic kot ključnega načela vseh politik in strategij ter teži k strukturnim spremembam, ki vodijo v pravičnejši in bolj uravnotežen globalen razvoj. V okviru njegovih dejavnosti med drugim izvaja izobraževanja, analize politik, zagovorniške aktivnosti ter ostale razvojne projekte in projekte človekovih pravic. V svojem delu se osredotoča na pomen človekovih pravic za večjo učinkovitost razvojnega sodelovanja ter raziskuje spremembe, ki jih pravice naredijo v življenju izključenih posameznikov. Prav tako raziskuje vlogo človekovih pravic oziroma pristopa z vidika človekovih pravic v ključnih razvojnih vprašanjih, kot so nacionalna, regionalna in globalna razvojna politika, okolje, trgovinska politika, migracijska politika, zmanjševanje revščine in informacijska družba.

Naši projekti

Kontaktne informacije

Ekvilib Inštitut

Naslov: Šišenska 89, 1000 Ljubljana

Projektna pisarna: Medvedova cesta 28, 1000 Ljubljana

Telefon in faks: 01 430 37 52 in 01 43 37 51

E-naslov: info@ekvilib.org

Splet: http://www.ekvilib.org/

Facebook: https://www.facebook.com/ekvilib.institut
Twitter: https://twitter.com/EkvilibInstitut

Zadnje novice