O DRUŠTVU

Cilji društva:
– razvijanje neodvisnih, alternativnih kulturnih dejavnosti in novih kulturnih praks,
– organizacija in izvedba projektov s področja likovne, glasbene, gledališke, filmske, založniške, izobraževalne, informacijske, mladinske, knjižničarske, zdravstvene in socialne dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni,
– organizacija in izvedba festivalov,
– spodbujanje aktivne participacije mladih,
– spodbujanje delovanja socialno izključenih in marginaliziranih družbenih skupin,
– sodelovanje z drugimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni.

Kontaktne informacije

Društvo ŠKUC

Stari trg 21, 100o Ljubljana

p.p. 4337

Telefon: 01 421 31 42

Faks: 01 232 91 85

E-naslov: info.skuc@guest.arnes.si

Splet: http://www.skuc.org

Zadnje novice