Namen Društva prijateljstva Slovenija-Indonezija je spoznavanje in proučevanje kulturno-umetniškega, zgodovinskega, družbenega in gospodarskega življenja Indonezije, ter iskanje možnosti za spodbujanje in uresničevanje sodelovanja med ustreznimi ustanovami Slovenije in Indonezije, predvsem na področjih kulture, umetnosti in gospodarstva.

Društvo je bilo ustanovljeno 22. decembra 2007. Je javno delujoče društvo v katerega se lahko včlani vsak, ki podpiše pristopno izjavo s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva.

Društvo organizira predavanja in sestanke z namenom seznanjanja članov društva in širše javnosti o življenju, kulturi, zgodovini, jezikih in gospodarstvu Indonezije ter o drugih zadevah, pomembnih za odnose med obema državama. Sodelujejo z indonezijskim veleposlaništvom na Dunaju pri organizaciji spominskih proslav in ob gostovanju kulturnih in umetniških skupin. Sodelujejo pri različnih dejavnostih za dobrodelne in humanitarne namene in pomagajo državljanom Indonezije, ki živijo ali se preselijo na območje Republike Slovenije ter jim pomagajo pri lažjem vključevanju v novo družbeno okolje.

Kontaktne informacije

Društvo Prijateljstva Slovenija-Indonezija
Vegova 5 a, 1000 Ljubljana
Telefon: 059 033 366
E.pošta: spletni obrazec za kontakt
Kontakt: Gregor Gorjan
Splet: http://www.slovenija-indonezija.org/

Zadnje novice

Donatorji in sponzorji