Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je nevladna, neprofitna organizacija s statusom v javnem interesu, ki s promoviranjem novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med delovanjem človeka in nosilno sposobnostjo okolja. Ljudem predstavlja navdihujoče dobre prakse in v družbi povečuje dostopnost dobrih produktov.

Prek neodvisnega nadzora nad delovanjem oblasti, z zbiranjem in posredovanjem informacij, oblikovanjem različnih pobud in vključevanjem v procese spreminjanja in sprejemanja zakonodaje se je Umanotera ves čas svojega delovanja in se še zdaj zavzema za demokracijo na višji ravni, ki naj vključuje prispevek civilne družbe. Organiziramo različne dogodke, na katerih opozarjamo na probleme s področja okolja in trajnostnega razvoja, oblikujemo pobude in odpiramo javne razprave. S soočanjem različnih mnenj, izdajanjem publikacij, poročil in raziskav objavljamo alternative uradnim dokumentom, informiramo in osveščamo ter tako spreminjamo javno mnenje.

Naši projekti

Kontaktne informacije

Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova

Trubarjeva 50, Ljubljana

Tel.: +386 1 4397 100

Email: info@umanotera.org

Spletna stran: www.umanotera.org

twitter.com/umanotera

www.facebook.com/umanotera

Zadnje novice