Naša Zemlja nam bo hvaležna

Naša Zemlja nam bo hvaležna

5. junija vsako leto praznujemo Svetovni dan okolja, ki je postal največja globalna platforma za ozaveščanje o varstvu okolja. Praznovanje se je začelo leta 1973 pod okriljem Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) in od takrat naprej raste v obsegu in pomenu. Ob...
Razpis Sklada EU za opolnomočenje mladih

Razpis Sklada EU za opolnomočenje mladih

Evropska unija in največje svetovne mladinske organizacije (IFRC, WOSM, World YWCA, World YMCA, The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation, WAGGGS), so se v okviru izvajanja akcijskega načrta za mlade povezale z namenom, da bi mladim v okviru...
Mednarodna poletna šola politične ekologije 2024

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2024

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2024 poteka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani od 1. do 5. julija 2024. Tema letošnje poletne šole je “Pravični zeleni prehod: med javnim, zasebnim in skupnostnim,” ki se osredotoča na kritično...
Svet je v poročilu o globalnih ciljih dobil negativno oceno

Svet je v poročilu o globalnih ciljih dobil negativno oceno

Novo poročilo ZN razkriva, da je svetovni napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja zaskrbljujoče nezadosten, saj je le 17 % ciljev na pravi poti. Pri skoraj polovici je napredek minimalen, pri več kot tretjini pa je zaustavljen ali nazaduje. Generalni...
Translate »