Delovne skupine in iniciative so pomemben del aktivnosti platforme SLOGA, saj so pa eni strani mesto za srečanje predstavni-kov/-c nevladnih razvojnih organizacij (NVRO) in izmenjavo njihovih izkušenj, idej, prepričanj; po drugi strani pa so priložnost za oblikovanje, načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in/ali ozaveščanja splošne ali specifičnih javnosti na nacionalni, evropski in/ali mednarodni ravni.

V letu 2015 so aktivne naslednje delovne skupine (DS) in iniciative:

Iniciativa za človekove pravice v razvojnem sodelovanju

Iniciativa za podnebje in razvoj

Iniciativa za izgradnjo miru

Iniciativa za spolno in reproduktivno zdravje in pravice

SLOGA ima nacionalne predstavnike v naslednjih evropskih delovnih skupinah:

– CONCORD DARE Forum

– CONCORD Policy Working Group (PoFo)

– CONCORD Funding for Relief and Development (FDR)

– CONCORD Working Group on Enlargement, Pre-Accession and Neighbourhood (EPAN)

– CONCORD Policy Coherence for Development (PCD)

– CONCORD AidWatch

– CONCORD Human Rights Based Approach (HRBA)

– CONCORD Future Project Task Force,

– CONCORD Beyond 2015 Task Force

Pravilnik o delovanju delovnih skupin platforme SLOGA