GENE podeljuje 5. nagrado za mlade na področju globalnega izobraževanja, ki prvič poudarja pobude, ki jih vodijo mladi.

Ta nagrada je namenjena pobudam, ki mlade spodbujajo h kritičnemu obravnavanju globalnih vprašanj, ozaveščanju, ukrepanju in družbenim spremembam. Upravičene pobude se morajo osredotočati na teme iz Evropske deklaracije o globalnem izobraževanju do leta 2050, uporabljati metode neformalnega izobraževanja in spodbujati pozitivne spremembe z vodenjem mladih. Za nagrado se lahko potegujejo zakonito ustanovljene organizacije v Evropi, ki jih vodijo mladi ali so namenjene mladim, s pobudami, ki so v teku ali so se nedavno zaključile leta 2024.

Cilj je spodbuditi transformativno učenje in izboljšati politike globalnega izobraževanja po vsej Evropi.

Več informacij in prijavnica je na voljo na spletni strani GENE.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »