Več kot 30 mladih iz Slovenije, Avstrije, Poljske in Italije je v Evropskem parlamentu predalo osrednjeevropski mladinski manifest, ki je nastal v okviru projekta „Moja revolucija – refleksije za današnjo mladino“ – to je skupni projekt štirih nevladnih organizacij iz Avstrije (Südwind), Italije (GVC), Poljske (BRF) in Slovenije (Focus) s podporo občine Bologna in Inštituta za izobraževanje odraslih na Dunaju (VHS Wien). Projekt je deloma financiran iz programa Evropske unije Evropa za državljane – Evropski spomini.

Na okrogli mizi v sredo, 7. novembra 2018, so jih nagovorili in prisluhnili njihovim idejam evropski poslanci iz štirih držav, kar je bil za najpogosteje spregledano in preslišano mladino zelo pomemben dogodek.Manifest, ki so ga predstavili, je nastal na več lokalnih, nacionalnih in na dveh mednarodnih mladinskih srečanjih v Bolonji in na Dunaju. K razmisleku so jih spodbudili z obujanjem spominov na revolucionarne dogodke v Evropi pred 100 leti. Poudarek je bil na revolucijah v Rusiji, koncu prve svetovne vojne, Habsburškem imperiju, tranzicijah v demokratične republike, dodali so tudi zanimivosti iz kasnejših revolucij po svetu (arabska pomlad itd.), predvsem pa so se osredotočali na zahteve, ki so jih imeli mladi v vseh teh revolucionarnih gibanjih.

Želje in zahteve mladih udeležencev, starih od 16 do 30, so sproti beležili in nastal je manifest z imenom „Central European Youth Manifesto“, ki ga je sooblikovalo več kot 300 mladih, ki živijo v Avstriji, Italiji, Sloveniji in na Poljskem, prihajajo iz različnih družbenih in socialnih okolij, predvsem pa niso zastopani v strukturah moči. Sami so izbrali tudi 7 kategorij, v katerih so razvili svoje ideje za lepšo prihodnost vseh v Evropski uniji: politična participacija, izobraževanje, varstvo narave in odgovorno potrošništvo, zaposlitev in delo, socialne zadeve in zdravstvo, migracije in mobilnost, svoboda in enakost.

V vseh kategorijah si predvsem želijo večje vključenosti in da dajo nosilci moči več teže njihovim predlogom. Celotno besedilo manifesta mladih iz srednje Evrope je dostopno na tej povezavi, tukaj pa je nekaj konkretnih zahtev, ki so jih v Evropskem parlamentu jasno in glasno predstavili tudi mladi iz Slovenije:

Mladi zahtevamo večje spodbude za uporabo alternativnih in okolju prijaznih materialov in predlagamo, da naj bodo plastični izdelki bolj obdavčeni. Želimo, da se eliminira plastiko in škodljive snovi, ki se uporabljajo pri pakiranju, zlasti hrane. Proizvajalci morajo razmišljati o tem, kako se bodo materiali, ki jih uporabljajo, po uporabi reciklirali.

Vsi ljudje morajo imeti možnost dostopa do cenovno ugodnih trajnostnih načinov mobilnosti. Javni promet mora temeljiti na čistih tehnologijah.

Na področju dela mladi postavljamo zahtevo, da se konča praksa, da so moški bolje plačani ženske; želimo, da se zmanjša število delovnih ur; vsa pripravništva morajo biti plačana; vsako delo mora biti dostojno plačano; konec diskriminacije žensk zaradi vloge matere.

Od nosilcev moči, ki sprejemajo odločitve in zakone, zahtevamo večjo transparentnost. Predlagamo platformo, na kateri bi spremljali, ali se res odločajo v skladu z napovedmi in obljubami pred volitvami in napovedmi.

V šolskem kurikulumu bi moralo biti več poudarka na državljanski vzgoji, da bi mladi dobili tudi osnovno znanje o ekonomiji in političnem sistemu.

EU mora spoštovati pravice vseh ljudi na svojem ozemlju, četudi niso državljani in nimajo zakonitega statusa. Postopki za prosilce za azil se morajo skrajšati, predvsem proces združevanja družin.

MyRevolutionPoleg predstavnikov Italije – Elly Schlein (S&D), Poljske – Bogdan Wenta (EPP), Avstrije – Karoline Graswander-Hainz (S&D) se je okrogle mize udeležil tudi Igor Šoltes (Greens). Slovenski evroposlanec iz vrst Zelenih je bil navdušen nad angažiranostjo in artikulacijo mladine, ki so postavili veliko zahtev tudi na področju varstva okolja. Čas za mlade so si tokrat vzeli tudi predstavniki Evropske komisije in pa nekaj predstavnikov evropske civilne družbe. V Sloveniji so bili pomemben zaveznik partnerskih organizacij ljubljanski mladinski centri, za kar se jim najlepše zahvaljujejo in upajo na uspešno sodelovanje tudi v nadaljevanju projekta naslednje leto.

Več fotografij najdete tudi na Instagramu.

Translate »