Podnebne spremembe so med dejavniki, ki najbolj ogrožajo mir in varnost v 21. stoletju. Čeprav morda niso vedno neposreden vzrok za konflikte, lahko pomnožijo in povečajo obstoječa tveganja za mir in razvoj. Zaradi posledic podnebnih sprememb je lahko oviran dostop do vode, hrane, zdravstvenih storitev in bivališča. Zlasti v okoljih, ki jih prizadenejo konflikti, lahko ti vplivi povečajo gospodarsko, socialno ali politično negotovost. 

Mir je mogoče doseči le, če se sprejmejo konkretni ukrepi za boj proti podnebnim spremembam. Da bi bili načrti in strategije za vzpostavljanje, ohranjanje ali izgradnjo miru resnično trajnostni, morajo upoštevati vplive podnebnih sprememb.

Oktobra lani je Svet za človekove pravice Združenih narodov naredil pomemben korak v tej smeri. V resoluciji, ki jo je podprlo 78 držav, je pravica do čistega, zdravega in stabilnega okolja prvič priznana kot človekova pravica.

Slovenija je ena izmed držav, kjer imamo v ustavi zapisano pravico do zdravega življenjskega okolja, ki jo je Ustavno sodišče že pred leti, čeprav je zapisana v poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih, priznalo kot človekovo pravico, ki jo varuje tudi Varuh človekovih pravic.

Avtorica: Patricija Virtič
Fotografija: SLOGA

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »