“Migracijski pojmnovnik za mlade” ki ga je napisala Kristina Toplak, ilustriral pa Izar Lunaček, mladim poskuša približati in izboljšati njihovo razumevanje migracij. “Da bi razumeli sodobne migracijske trende in z migracijami povezane pojave, je pomembno poznati zgodovino migracij”, pravi knjiga, ki opozarja tudi na številne raznolike obraze migracij, ki velikokrat niso v ospredju javnega diskurza.

Knjiga, ki jo podpisujeta etnologinja ter stripar in ilustrator, je nova izdaja v mladini namenjeni poljudni humanistični zbirki Pojmovniki založbe Aristej. Posamezne izdaje so napisali različni avtorji, v zbirki pa je doslej izšlo enajst knjig.

Migracije ali selitve so danes postale globalna tema, polna nerazumevanja, lažnih novic in mitov. Vendar niso nov pojav, saj so se ljudje selili že v prazgodovini, le z razvojem transporta in globalizacijo so potovanja postala lažja,” je poudarila urednica založbe Emica Antončič. “Ljudje se selijo zaradi delovnih obveznosti, študija, želje po boljšem življenju ali pa bežijo pred vojnami, nasiljem, lakoto in okoljskimi spremembami. Sodobne migracije imajo številne obraze, navsezadnje so migranti tudi vrhunski športniki Goran Dragić, Luka Dončić in Jan Oblak,” je dodala urednica.”

Več o Migracijskem pojmovniku za mlade preberite v članku MMC RTV SLO.

Translate »