Slovenska filantropija po pozivu slovenski vladi in diplomaciji za odprtje humanitarnih koridorjev in prekinitev vojne v Jemnu razširja akcijo v evropski in širši prostor. Med drugim so objavili poziv tudi na portalu Avaaz. 

V Slovenski filantropiji pravijo, da je zanje nedopustno in neodgovorno, da ustavitev jemenske vojne še zdaj, po več kot treh letih, ni tema evropske diplomacije in parlamenta. V Jemnu je lačnih 21 milijonov ljudi, več kot 5 milijonov je že kritično podhranjenih. Slovenija je že sedaj ena od le 32 držav, ki zagotavljajo kakršno koli humanitarno pomoč Jemnu. Med evropskimi državami si za mir v tej razrušeni državi zaenkrat prizadevata predvsem Švedska in Švica.

Poziv Slovenski vladi in diplomaciji za odprtje humanitarnih koridorjev in prekinitev vojne v Jemnu, ki so ga kot prvi podpisali Društvo slovenskih pisateljev / Slovene Writers’ Association, Mira, ženski odbor SC Pen ter Slovenski center PEN z množično podporo nevladnih organizacij in široke javnosti, je prinesel določen odziv. Pozivu se je priključila tudi platforma SLOGA. Na sestanku z nevladnimi organizacijami je minister za zunanje zadeve Miro Cerar zagotovil, da bo Slovenija začela diplomatsko akcijo v zvezi z Jemnom na nivoju EU.

Do takrat pa Slovenska filantropija razširja akcijo v evropski in širši prostor. S pozivom tokrat naslavljajo evropske ter svetovne vlade in diplomacije z namenom doseči čim širšo (evropsko diplomatsko) podporo humanitarnim in političnim prizadevanjem OZN na mirovni konferenci. Poziv evropskim vladam in diplomaciji so objavili na portalu Avaaz. Vabljeni k podpisu peticije ter da jo razširite naprej.

Vir: Slovenska filantropija

Translate »