Osrednja tema letošnjega mednarodnega dneva boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji so zavezništva za solidarnost. Boj zoper nasilje ter diskriminacijo na podlagi spolne orientacije in spolne identitete ni zgolj boj posameznika, temveč gre za skupno prizadevanje za odpravo diskriminacije in ohranitev človekovega dostojanstva, zato Ministrstvo za zunanje zadeve poziva k spoštovanju človekovih pravic vseh ljudi.

Letošnje leto praznujemo 70. obletnico Splošne deklaracije človekovih pravic, ki določa, da se “vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice”. Navkljub prizadevanjem mnogih držav za izboljšanje položaja LGBTI oseb na zakonodajnem področju pa se slednji marsikje po svetu še vedno srečujejo s predsodki, stigmo, diskriminacijo, sovražnim govorom, nasiljem in celo kriminalizacijo. Takšna obravnava v nadaljevanju vodi k socialni in ekonomski izključenosti ter osebni stiski ljudi.

Mednarodni dan predstavlja dobro priložnost, da se vsakič znova spomnimo pomena solidarnosti in opozorimo, da pri tem ne gre za nove pravice, temveč za človekove pravice, ki enako veljajo za vse. Največkrat se tega niti ne zavedamo. V luči časa, v katerem se danes nahajamo, je ključnega pomena osveščanje in izobraževanje za človekove pravice, ki predstavlja temeljno podlago za razumevajočo, strpno, solidarno in multikulturno družbo. Pomembno vlogo pri zavzemanju za spoštovanje in nediskriminacijo pravic LGBTI oseb imajo tudi zagovorniki človekovih pravic.

“Ena izmed zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije je tudi zavzemanje za odpravo vseh oblik diskriminacije. Slovenija si na mednarodni ravni prizadeva, da vprašanje diskriminacije in nasilja na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete ostane na dnevnem redu mednarodnih in regionalnih organizacij. Od leta 2016 tudi dejavno sodelujemo v okviru Koalicije za enake pravice (Equal Rights Coalition-ERC), ki se na mednarodni ravni zavzema za enake pravice za vse ter odpravo diskriminacije in nasilja nad LGBTI osebami,” so sporočili iz zunanjega ministrstva.

Translate »