V Ljubljani je 3. in 4. junija 2019 potekala mednarodna konferenca evropske platforme EURODAD, ki se je udeležilo več kot 140 predstavnic in predstavnikov različnih civilnodružbenih organizacij in akademske sfere iz celega sveta. Konferenca je potekala v Ljubljani zaradi aktivnega angažmaja Ekvilib Inštituta, ki je kot član mreže EURODAD že zelo dolgo aktiven na področju davčne pravičnosti.

Konferenca je bila odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in mnenj glede naslavljanja aktualnih družbenih izzivov, kot so večanje neenakosti, zmanjševanje revščine in blaženja podnebnih sprememb. Navkljub temu, da je minilo že več kot 10 let od izbruha zadnje finančne krize, se mednarodna skupnost vede, kot da se iz zadnje krize ni ničesar naučila. Nekatere vlade gredo s svojimi ukrepi, ki najbolj škodijo ravno najrevnejšemu delu prebivalstva do meje absurdnosti pod sloganom: »Austerity for future prosperity«, pri čemer pa ne navedejo na oz. za čigav račun. Na konferenci je bilo podanih kar nekaj predlogov sprememb, ki bodo v prihodnje služili različnim organizacijam in akterjem za oblikovanje predlogov, kako bi bilo potrebno preoblikovati aktualni družbeni sistem oz. spodbuditi njegove nujno potrebne spremembe.

V okviru konference je potekala tudi delavnica na temo globalnega učenja in davčne pravičnosti z naslovom »Global citizenship education for tax justice«, ki so jo združeno organizirale platforma SLOGA, Ekvilib Inštitut in društvo Focus. Na delavnici je bila z uporabo metod globalnega učenja predstavljena tehnika prepoznavanja družbenih izzivov, ki negativno vplivajo na skupno blaginjo, kot je izogibanje plačevanju davkov in s tem povezane zahteve po davčni pravičnosti in davčni transparentnosti.

Foto utrinke s konference si lahko pogledate na spletni strani Eurodad.

Translate »