Ob začetku kampanje pred evropskimi volitvami, ki bodo maja 2019, je Evropski ženski lobi, katerega članica je tudi Ženski lobi Slovenije, objavil manifest. Od EU in držav članic zahtevajo: Evropo, ki uresničuje enakost žensk in moških v političnem odločanju; Evropo, ki vsem ženskam jamči enako ekonomsko neodvisnost; Evropo, osvobojeno nasilja nad ženskami; Evropo, ki vsem ženskam in deklicam zagotavlja mir, osebno varnost in dostojanstvo; in Evropo, ki vlaga v človekove pravice žensk.

Pri političnem odločanju od EU Evropski ženski lobi zahteva enako 50-50 zastopanost, odločno strategijo za enakost, imenovanje evropske komisarke_ja za področje pravic žensk in enakost spolov in sprejem ničelne tolerance do diskriminacije na podlagi spola, rasne ali etnične pripadnosti, vere, spolne usmerjenosti, invalidnosti ali starosti v Evropskem parlamentu. Od članic zahteva, da zagotovijo enakomerno razporeditev žensk in moških na volilnih listah, umestijo enakost spolov v volilne programe in da po spolu enakomerno predlagajo kandidatke_e za evropske komisarke_je.

V prizadevanjih za ekonomsko enakost žensk od EU zahtevajo, da zajamči ekonomsko neodvisnost za vse ženske, vključno z individualnimi pravicami do socialne varnosti, da naslavlja naraščajočo revščino in prekarno delo, ovrednoti in izboljša pogoje v sektorjih, kjer prevladujejo ženske, da sprejme »jamstvo za oskrbo«, prizna potrebo po vseživljenjski oskrbi, investira v skrbstveno ekonomijo in izvaja spolno občutljiv proračun; zagotavljanje infrastrukture za oskrbo starejših in naslavljanje večkratnih in medpresečnih diskriminacij, ki so jim izpostavljene denimo ženske z oviranostmi ali pripadnice etničnih manjšin. Države naj poskrbijo za zajamčeno finančno varnost in neodvisnost oseb, ko skrbijo za nekoga drugega, vključno z zakonskimi določbami, ki varujejo pred diskriminacijo zaradi materinstva, očetovstva ali starševskega dopusta, pospešeno izvajajo barcelonske cilje glede varstva otrok, naj se uvedejo načrti za zmanjšanje plačnih razlik, poskrbijo za zagotavljanja enako dolgega starševskega dopusta, pri čemer materinski dopust ostaja zavarovan in zadostnega financiranja za kakovostne skrbstvene storitve in dostojanstvo dela poklicnih in neformalnih oskrbovalk_cev.

V boju proti nasilju nad ženskami od Evrope zahtevajo ratifikacijo in uveljavitev Istanbulske konvencije, močan zakonski okvir EU in direktivo EU proti nasilju nad ženskami ter učinkovit prenos Direktive za preprečevanje trgovine z ljudmi. Od članic EU zahtevajo takojšnjo ratifikacijo in implementacijo Istanbulske konvencije, da zagotovijo zaščito žensk in deklic z uporabo 4 pristopov: preprečevanja  nasilja, celostne in usklajene vsedržavne politike, zaščite žrtev ter pregona storilk in storilcev (konec nekaznovanja); ter sprejetje »nordijskega« modela v zvezi s spolnim delom (dekriminalizacija spolnih delavk in kriminalizacija kupcev in vseh, ki se ukvarjajo z zvodništvom).

V prizadevanju za mir, varnost in dostojanstvo za vse ženske in deklice si od EU zahtevajo spolno občutljive azilne postopke in posebne koordinatorke_je za uveljavljanje vidika spola pri delu EASO, povečanje sredstev za humanitarno pomoč in vzpostavitev učinkovite akcije za reševanje in iskanje v Sredozemskem morju; sprejem ukrepov, ki bodo prepovedali in naslavljali seksizem in spolne stereotipe v medijih, ter sprejem kodeksov obnašanja v programih EU, ki bodo spodbijali seksizem, seksistično komuniciranje in obnašanje. Države članice naj uvedejo konsistentne programe spolne vzgoje za vse starostne skupine, ki vključujejo privolitev, odnose, spolno zdravje, informacije o LGBTQI+ in spletno varnost v zvezi s kibernetskim nasiljem in pornografijo; oblikovanje in sprejem na človekovih pravicah temelječih zavez o premeščanju in prerazporejanju begunk_cev in prosilk_cev za azil; in da s sprejetjem »Strategije zdravja žensk” zagotovijo spolno občutljivo zdravstveno podporo vsem ženskam in deklicam.

Za Evropo, ki vlaga v zagotavljanje človekovih pravic žensk zahtevajo od EU, da zagotovi da bo proračun EU spolno občutljiv in okoljsko vzdržen, okrepi finančni okvir za enakost spolov, in zagotovi posebno, izdvojeno financiranje programov za pravice žensk in enakost spolov. Od držav članic zahtevajo zagotovitev spolno občutljivih nacionalnih proračunov in povečanje financiranja za organizacije namenjene ženskam in mednarodnih akcij v EU.

Celoten manifest si lahko v slovenščini preberete tukaj.

 

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Aktivnosti Najboljših novic iz sveta potekajo v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.
Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.WBN SRD TLG SLOGA MRS logo skupen

Translate »