Ženske in dekleta so najbolj ranljive, ko nastopi kriza zaradi lakote. Kar 70 % vseh ljudi, ki trenutno nujno potrebujejo pomoč v hrani, je žensk ali deklet. Vendar pa so v 90 % primerov prav one odgovorne za nakup in pripravo hrane za svoje družine. Alianza por la Solidaridad in ActionAid Spain v članku na tej povezavi obravnavata vlogo žensk in deklet v boju proti lakoti.

Ta vloga se je izkazala za ključno, saj imajo pomembno vlogo pri vseh treh sestavinah prehranske varnosti: razpoložljivosti, dostopnosti in uporabi.

Glede na ključno odgovornost, ki jo imajo ženske in dekleta v sistemu prehranske varnosti, se izkaže, da je nujno zagotoviti, da so upravičene do humanitarnih sredstev, da so organizacije in odzivi, ki jih vodijo ženske, ustrezno vrednoteni in da dejavno sodelujejo v procesu odločanja v boju proti lakoti.

Zato “menimo, da je lakota feministično vprašanje in da mora biti vsak učinkovit odziv nujno feminističen”.

Vir: Voice EU (Daniel Jules for ActionAid)

Pripravil: MH

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. 

Translate »