Politično odločanje je zmeraj odločanje o tem, kako oblikovati prihodnost, odzivno na izzive časa za čim večje skupno dobro.

Predsedovanje Svetu Evropske Unije je priložnost za dodeljevanje specifične teže posameznim vsebinam, pomembnih za EU in njene države članice. S stališča zagotavljanja skladnosti politik za trajnostni razvoj ni nepomembno, kakšna bo vsebina direktiv o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov in o energetski učinkovitosti, o čemer so te dni razpravljali na Brdu.

Albin Keuc

Albin Keuc, direktor Platforma SLOGA

Nevladne organizacije smo ob tem državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo, Blažu Košoroku, predale peticijo z zahtevo po izstopu EU iz Pogodbe o energetski listini (ECT), ki predstavlja oviro v spopadanju s podnebno krizo in prehodu na čisto energijo. ECT omogoča velikim koncernom vlaganje tožb zoper države, ki sprejmejo na primer zakon o postopni odpravi premogovnih elektrarn do leta X.

Ni potrebno veliko domišljije, da si predstavljamo, kaj takšen sporazum prinaša državam globalnega Juga.

Te dni je evropsko računsko sodišče objavilo posebno poročilo, v katerem ugotavlja, da so mnoge gospodarske dejavnost v EU še vedno ogljično intenziven. „Ukrepi EU za trajnostno financiranje ne bodo v celoti uspešni, če ne bodo sprejeti dodatni ukrepi, s katerimi bi se upoštevali okoljski  in socialni  stroški netrajnostnih dejavnosti,“ pravi članica Evropskega računskega sodišča Eva Lindström, pristojna za poročilo. „Netrajnostno poslovanje je še vedno preveč dobičkonosno. Komisija si je zelo prizadevala, da bi ta netrajnostnost postala transparentna, vendar ta problem še vedno ni bil rešen.”

Svet za splošne zadeve je te dni obravnaval zelo pomemben dokument na temo evropske prihodnosti: drugo letno poročilo o strateškem predvidevanju z naslovom „Zmogljivost in svoboda ukrepanja EU“. Poročilo prinaša zelo pomemben uvid v megatrende razvoja na globalni ravni. Izpostaviti je potrebno varnost preskrbe z vodo in hrano. Pomanjkanje vode postaja izjemno pomembno vprašanje v evropski južni soseščini, kar povečuje možnosti razraščanja socialnih, gospodarskih in političnih konfliktov.

Predsedovanje Svetu Evropske unije je tako za relativno majhno administracijo, kot je slovenska, velika priložnost, da na mize domačih odločevalcev prinesejo perspektivo prihodnosti na globalni in regionalni ravni v razliko od samozaverovanosti v pomembnost lokalnih interesov.

Albin Keuc

***

Še več komentarjev Albina Keuca:

Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu

Komentar: Etapna zmaga aktivnega državljanstva

Komentar: “Fit za 55” še ni enačaj za “pošteno in pravično”

Komentar: Etapna zmaga aktivnega državljanstva

Komentar: Pol milijarde evrov manj za razvojno sodelovanje v 2022?


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

Translate »