Evropska komisija je objavila predlog priporočila Sveta o kombiniranem učenju v podporo visokokakovostnemu in vključujočemu osnovnošolskemu in srednješolskemu izobraževanju, kar je v skladu s prizadevanji 4 cilja trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na vključujoče izobraževanje.

Kombinirano učenje je v formalnem izobraževanju in usposabljanju izraz, ki opisuje prakso, ko šola, izobraževalec ali učenec oziroma dijak uporablja več kot en pristop k učnemu procesu. Pri tem gre lahko za kombiniranje klasičnega učenja v šoli in v drugih fizičnih okoljih (v podjetjih, centrih za usposabljanje, učenje na daljavo, na prostem, v kulturnih objektih itd.) ali kombiniranje različnih učnih orodij, ki so lahko digitalna in nedigitalna.

Kombinirano učenje lahko zlasti s svojo prožnostjo prispeva k bolj vključujočemu izobraževanju. To lahko pomeni zagotavljanje boljših možnosti izobraževanja na oddaljenih in podeželskih območjih ter za tiste, ki so del potujočih skupnosti ali živijo v bolnišnicah in vzgojno-varstvenih zavodih, ter za tiste, ki trenirajo na vrhunski ravni. Vsa okolja in orodja bi morala biti enako dostopna manjšinam, otrokom s posebnimi potrebami ali otrokom iz socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij ter ne bi smela voditi v diskriminacijo ali segregacijo.

Komisija predlaga kratkoročnejše ukrepe za odpravo najbolj perečih vrzeli, ki jih je pandemija covid-19 še povečala, in nadaljnje korake za kombiniranje učnih okolij in orodij v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju ter usposabljanju, ki lahko prispevajo k oblikovanju odpornejših sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Več informacij

Pripravila: PV
Foto: Canva

Translate »