Vabimo vas k sodelovanju v Koaliciji 2030 za izpolnitev ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. H Koaliciji 2030, zvezi organizacij, enakih med enakimi, lahko pristopi vsaka organizacija, ki deli načela trajnostnega razvoja, s podpisom izjave o poslanstvu in viziji Koalicije 2030. Koalicija se bo po potrebi tudi srečevala.

Republika Slovenija je septembra 2015 skupaj z mednarodno skupnostjo sprejela novo razvojno vizijo. Po razvojnih ciljih tisočletja smo sprejeli Agendo 2030 za trajnostni razvoj kot najpomembnejši dokument globalne solidarnosti. Vabimo vas k sodelovanju v Koaliciji 2030 za izpolnitev ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030.

H Koaliciji 2030, zvezi organizacij, enakih med enakimi, lahko pristopi vsaka organizacija, ki deli načela trajnostnega razvoja, s podpisom izjave o poslanstvu in viziji Koalicije 2030 (v prilogi). Podpisano izjavo o poslanstvu posredujete na naslov info@sloga-platform.org.

V Koaliciji 2030 si prizadevamo, da Republika Slovenija kot članica EU naredi vse, skladno s svojo globalno odgovornostjo in načelom solidarnosti, kar je v njeni moči, da doma in v mednarodni skupnosti, uresničimo zavezo za izpolnitvijo globalnih ciljev, ciljev trajnostnega razvoja, usklajenih na ravni Združenih narodov z Agendo za trajnostni razvoj 2030. Aktivna podpora Agendi 2030 je potrebna tudi zaradi procesa krčenja civilnodružbenega prostora, prostora svobode, aktivnega državljanstva in solidarnosti, ki smo mu priča doma, v EU in po svetu.

Agenda 2030 določa 17 splošnih ciljev in 169 konkretnih ciljev kot odgovor na izzive planetarnih razsežnosti. Izkoreninjenje revščine in lakote, dobro zdravje, kakovostna izobrazba, enakost med spoloma, čista voda ter urejene sanitarije, dostopna in čista energija, dostojna delovna mesta ter gospodarska rast, inovacije, zmanjševanje neenakosti, trajnostna mesta, odgovorna poraba, podnebni ukrepi, neonesnaženi oceani in zemlja ter partnerstvo za doseganje ciljev so cilji, ki jih moramo izpolniti.

Koalicija 2030 se bo srečevala po potrebi, delovala odgovorno, vključujoče in transparentno, se odločala s soglasjem in skladno z izjavo o poslanstvu koalicije.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslovu info@sloga-platforma.org ali na telefon 041 749 468 (Albin Keuc, SLOGA – platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč).

Koalicija 2030 – Poslanstvo in vizija

Pobudniki za oblikovanje Koalicije 2030


* Pobuda je nastala med izvajalci projektov programa DEAR Evropske komisije (Platforma SLOGA, Zavod Global, Zavod Povod, Humanitas, Inštitut za afriške študije, Amnesty International Slovenije, Slovenska karitas, Inštitut za trajnostni razvoj) ter v sodelovanju z udeleženci Delovnega področja za globalno učenje, ki deluje v sklopu platforme SLOGA.

Translate »