Izraz nezakoniti finančni tokovi se širše uporablja tudi za označevanje izgubljenih prihodkov zaradi izogibanja zakonom oz. duhu, v katerem so bili zakoni sprejeti, kot npr. v primeru agresivnega davčnega načrtovanja. Ker je od davčne politike odvisno, kakšne javne storitve si lahko države privoščijo in koliko se vlaga v trajnostni razvoj, je nujno, da se v to pomembno družbeno temo vključuje tudi civilna družba.

Inštitut Ekvilib se kot član mreže Global Alliance for Tax Justice (GATJ) s finančno podporo pretežno Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS od leta 2013 zavzema za izboljšanje preglednosti globalnega finančnega sistema.

Uspeh mreže GATJ in konzorcija preiskovalnih novinarjev ICIJ pri vzpostavljanju globalnih zavezništev za dosego tega cilja je bil v začetku leta 2022 prepoznan z nominacijo za Nobelovo nagrado za mir.

Več: www.ekvilib.org

Avtorji: zaposleni Ekvilib Inštituta
Foto: Ekvilib inštitut

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »