Kljub zavezanosti Agendi 2030 EU v veliki meri zanemarja negativne vplive, ki jih imajo nekatere njene politike in prakse na druge dele sveta, ugotavlja novo poročilo, ki ga je objavil SDG Watch Europe z naslovom »Kdo plačuje račun? (Negativni) vplivi evropskih politik in praks v svetu«.

V povprečju ima EU enega najslabših okoljskih odtisov na prebivalca, z ne-trajnostnim življenjskim slogom, ki temelji na izkoriščanju virov in delovne sile v drugih delih sveta.

Gospodarstva mora v prihodnosti upoštevati okoljske in družbene vplive zunaj naših meja, ne pa živeti v iluziji nizkoogljične, z viri gospodarne Evrope, ki intenzivno in onesnažujočo proizvodnjo prenaša v druge dele sveta.

Poročila se osredotoča na nekatera pomembna področja oziroma vprašanja, na katerih je potrebno ukrepati, saj zunanji učinki naših politik niso dovolj upoštevani.

Knjiga je že na voljo v naši knjižnici.

Translate »