Slovenska karitas je konec septembra izvedla terenski obisk v Albaniji v sklopu projekta MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj., ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS, kot nadaljnja aktivnost po akciji ozaveščanja »Kaj je dom?«. Namen obiska je bilo na terenu ugotoviti, videti in slišati, kateri so glavni vzroki, da toliko ljudi zapusti Albanijo in odidejo predvsem v EU države, tudi v Slovenijo, v želji po človeka vrednem življenju, in hkrati tudi izvedeti kaj bi pomagalo tem ljudem, da ne bi bili prisiljeni zapustiti svojega doma. 

Ob tem so bili spremljani tudi projekti, ki jih Slovenska karitas podpira preko dveh dobrodelnih akcij, akcije »Ne pozabimo«, ki je namenjena razvojni in humanitarni pomoči v državah JV Evrope ter akcije botrstva za družine »Z delom do dostojnega življenja«, ki revnim omogočata dostojnejše pogoje za življenje. Za izvedbo pomoči v Albaniji skrbi slovenska misijonarka sestra Vida Gerkman, ki deluje na območju kraja Gramsh na jugu države.

Razmere v Albaniji

Jana Lampe iz Slovenske karitas je po terenskem obisku o razmerah v Albaniji zapisala: »Obiskali smo veliko družin in posameznikov po najodročnejših hribovskih vaseh, ki smo jim pomagali preko Karitas. Ljudje tam živijo zelo skromno, večina od nekaj malega, kar pridelajo na zemlji. Nekateri imajo tudi koze ali ovce ter osla za prenašanje tovora, ker asfaltiranih cest ni, so le hribovske poti… V odročnih vaseh imajo le zunanjo pipo, kamor priteče voda po ceveh iz izvirov. Otroci hodijo tudi po uro in pol daleč peš v šolo, kjer šolske malice ni, tudi doma so mnogokrat lačni. V Albaniji je izobrazba za vse najpomembnejša, saj imajo mladi le z njo možnost priti do poklica in mogoče lepše prihodnosti. Žal mnogi nimajo možnosti zaključiti niti osnovnega šolanja. Lahko rečem, da so razmere v teh krajih podobne afriškim. Tako blizu nas … Tam, kjer so ceste in večji kraji, pa so razmere nekoliko boljše.« Florian Kamrsipodpredsednik Caritas Albania, preko katere letno pomagajo 5.000 revnim družinam s hrano, zdravili in šolskimi potrebščinami, je ob srečanju pojasnil: »V posameznih mestih je tudi do 70 % aktivnega prebivalstva brezposelnega. Ni možnosti za delo, tudi za tiste, ki imajo izobrazbo. Če pa so dela, so pa večinoma slabo plačana. Do sedaj je že 1,5 milijona Albancev zapustilo domovino in odšlo v evropske države v želji po dostojnejšem življenju.«Mlad moški po imenu Lakushi, ki živi v hribovski vasi in skrbi za svoja onemogla starša, katerim pomaga tudi naša misijonarka, je dejal: »Da preživimo grem vsako leto za 3 mesece delati v Grčijo, da imamo potem za celo leto za hrano. Želim si, da bi živeli v mestu, da bi imela moja starša bližje do zdravstvena oskrbe, vendar nimam sredstev za to

Sestra Slavka Cekuta, ki se je tudi udeležila tega obiska in je sama 11 let delovala kot misijonarka v kraju Elbasan v Albaniji in pomagala otrokom sirotam, danes pa pomaga albanskim družinam v okviru Škofijske karitas Novo mesto, je na vprašanje, kje vidi rešitev za izboljšanje razmer v Albaniji dejala: »Potreba je politika brez korupcije, ki bi gradila na dostojanstvu človeka in na vsestranskem razvoju šolstva, pospeševala razvoj gospodarstva in skrbela za delavna mesta

Slovenska veleposlanica v Albaniji, gospa Lea Stančič, s katero so se v času obiska srečali v Tirani, pravi da je v zadnjem času največji napredek v državi, da se je začela reforma pravosodnega sistema.

Učinki pomoči Slovenske karitas preko dobrodelnih akcij Ne pozabimo in Z delom do dostojnega življenja v Albaniji

Slovenske misijonarke in sestre domačinke, katerih delo podpira tudi Slovenska karitas, v te razmere najrevnejšim ljudem prinašajo upanje s popravilom in opremo hiš, zdravstveno oskrbo, hrano in šolskimi potrebščinami, omogočanjem dela, in s tem pomagajo ljudem v Albaniji, da lažje preživijo in dostojneje živijo v Albaniji. Slovenska karitas preko akcije Ne pozabimo, ki je namenjena pomoči državam JV Evrope, v Albaniji v sodelovanju z misijonarko s. Vido Gerkman, podpira delovanje ambulante in nego onemoglih na domu na območju kraja Gramsh in njegovi okolici, predvsem po odročnih hribovskih vaseh. Lani so sestre z zdravili, plenicami ter z oskrbo pomagale 1.310 ljudem. Z obnovo in nakupom osnovne opreme, kot so štedilniki na drva, pralni stroji, izgradnja kopalnice, pa so pomagale 23 revnim družinam urediti dostojnejše bivališče. Več o akciji >>>

Od leta 2014 dalje Slovenska karitas v kraju Gramsh izvaja tudi program Z delom do dostojnega življenja, v katerega je vključenih 14 brezposelnih žensk, ki so s pomočjo slovenskih mesečnih darovalcev dobile delo na misijonu. Dvakrat tedensko opravljalo različna dela, kot so čiščenje prostorov, urejane okolice, delo v zelenjavnem vrtu, pomoč pri kuhanju kosila za 90 revnih otrok dnevno in učni pomoči, pomoč v ambulanti in pri negi na domu. Za svoje delo prejmejo plačilo 50 EUR na mesec, s čimer lahko plačajo osnovne stroške, kot so plačilo položnic in šolanje otrokom. Za te ženske je to večinoma prvo delo v življenju. Zelo so vesele, da lahko tukaj delajo. Vse si najbolj želijo, da bi bile vsaj toliko let vključene v program, da bi njihovi otroci lahko dokončali šolanje. Več o akciji, ki poteka tudi v Afriki in Šrilanki >>>Na Slovenski karitas smo veseli, da lahko ob dobroti slovenskih darovalcev tudi mi vsaj malo prispevamo k dostojnejšemu življenju in gradnji toplega doma za ljudi v Albaniji.

Slovenska karitas s svojo pomočjo v Albaniji pomaga uresničevati sledeče Cilje trajnostnega razvojasprejetih s strani združenih narodov v Agendi 2030 za vse države sveta: Cilj 1. Odprava revščine, Cilj 2. Odprava lakote, Cilj 3. Zdravje in dobro počutje, Cilj 4. Kakovostno izobraževanje, Cilj 5. Enakost spolov, Cilj 6. Čista voda in sanitarna ureditev, Cilj 8. Dostojno delo in gospodarska rast, Cilj 10. Zmanjšanje neenakosti, Cilj 11. Trajnostna mesta in skupnosti, Cilj 17. Partnerstva za doseganje ciljev.

Translate »