Zaustavimo podnebne spremembe, vzpostavimo okolje za spremembe je “bojni klic” vseevropskega projekta #ClimateOfChange, s katerim želimo zlasti mlade Evropejke in Evropejce opolnomočiti, da bodo zahtevali politike, ki bodo ohranjale zdravo in trajnostno prihodnost za sedanje ter prihodnje generacije, ki nikogar ne pustijo ob strani in ki pravično delijo breme sprememb.

Naslovnica povzetka Ekonomiji blaginje naprotiPodnebna kriza je okoljska in družbena kriza, zato je boj proti njej vprašanje tako okoljske kot socialne pravičnosti.

Opozarjamo na dejstvo, da so tisti, ki plačujejo najvišjo ceno okoljske krize, najmanj krivi zanjo, medtem ko imajo države in ljudje, ki so najbolj odgovorni za te krize, dostop do virov, da se prilagodijo vse slabšim razmeram.

V okviru iskanja poti k pravičnemu prehodu, ki bo pomagal zgraditi boljši svet za človeštvo in naravo, je pomembna debata o ekonomiji blaginje. EEB in Oxfam Nemčija sta pripravila poročilo Kako do ekonomije blaginje, ki služi ljudem in naravi: vzpostavljanje človekovega okolja, ki je pravično in okoljsko trajnostjo.

Štiristranski pregled glavnih argumentov in ugotovitev iz poročila smo prevedli v slovenščino,

Celotno poročilo, ki vključuje vse vire in literaturo, je na voljo na climateofchange.info/wellbeingeconomyreport.pdf


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »