Skupno raziskovalno središče Evropske komisije je objavilo poročilo o demografiji in podnebnih spremembah, v katerem preučuje učinke svetovnih demografskih trendov na izpuste.

Poročilo kaže, da je rast prebivalstva sicer še vedno eden od ključnih dejavnikov izpustov, vendar med državami obstaja neskladje med stopnjami rasti prebivalstva in ravnmi emisij. Glavni povzročitelji izpustov so regije, kjer je prebivalstvo že prenehalo rasti ali se je rast upočasnila. Prebivalstvo raste predvsem v svetovnih regijah, ki imajo trenutno najnižje ravni emisij in so najmanj odgovorne za pretekle emisije.

Poročilo nadalje ocenjuje, da bodo zaradi staranja evropskega prebivalstva leta 2060 39 % vseh izpustov v EU proizvedli ljudje, starejši od 65 let. Ti trendi poudarjajo potrebo po politikah, ki upoštevajo izzive in rešitve za različno prebivalstvo in starostne skupine.

Poročilo izpostavlja načine za ublažitev vpliva na ranljive demografske skupine in pomoč pri oblikovanju ukrepov za prilagoditev tem spremembam.

Pripravila: PV


Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »