V Publikaciji Mladi o vključujočem izobraževanju so zbrana letošnja nagrajena fotografska in literarna dela mladinskega natečaja ob dnevu človekovih pravic na temo vključujočega izobraževanja. Natečaj je mladim ponudil priložnost, da svoje vtise in razmišljanja o vključujočem izobraževanju izrazijo skozi besedo ali fotografijo.

Na natečaj, ki ga sta soorganizirala Platforma SLOGA in Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo v okviru projekta Bridge 47, je prispelo 42 del, od tega 22 na literarni natečaj in 20 na fotografski natečaj. Sodelovali so lahko mladi v starosti od 12 do 29 let. Zmagovalce fotografskega in literarnega natečaja smo razglasili na mednarodni dan izobraževanja, 24. januarja 2021.

Nagrajena dela za zbrana v spletni publikaciji. Uvod v publikacijo je prispevala Adriana Aralica, razmišljanje Misli globalno, deluj lokalno pa Patricija Virtič. V publikaciji smo objavili tudi nagovor Varuha človekovih pravic Petra Svetine na proslavi ob dnevu človekovih pravic.

Mladi o vkljucujocem izobrazevanju – publikacija


Publikacija je izšla v sklopu aktivnosti projekta Bridge 47. Projekt sooblikuje in izvaja 15 evropskih ter globalnih nevladnih organizacij. V Sloveniji projekt izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Projekt sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije ali EU.

Translate »