Na Uradu RS za mladino so v sodelovanju z organizacijami v mladinskem sektorju pripravili izid elektronskega zbornika z naslovom Zgodbe o uspehu II. del – mladinski sektor v šolah. Z zbornikom so prvič na enem mestu zbrani številni primeri dobrih praks, ki jih mladinske organizacije izvajajo v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji in na ta način pomembno prispevajo k širjenju najrazličnejših oblik znanj, spretnosti in kritičnega načina razmišljanja mladih.

S to dejavnostjo mladinske organizacije pomembno dopolnjujejo in nadgrajujejo proces formalnega izobraževanja, gre pa tudi za izjemen primer sodelovanja med formalnim in neformalnim izobraževanjem, ki je na ta način prvič v obliki e-knjige predstavljen strokovni in širši javnosti.

Namen izdaje zbornika je poleg promocije mladinskega dela tudi spodbuda šolam, da nevladne organizacije kot izvajalke programov neformalnega izobraževanja v šolah prepoznavajo kot pomembne partnerje v procesu izobraževanja mladih in jih tako kot doslej še naprej uvrščajo v izvenšolske dejavnosti v prostore šol.

Me vključenimi primeri dobrih praks so tudi organizacije članice platforme SLOGA in druge organizacije s področja globalnega učenja, s katerimi sodelujemo.

Translate »