Izšla je 21. izdaja poročila Indeksa trajnosti civilnodružbenih organizacij (CSOSI) za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo, ki spremlja zmogljivosti in pogoje za delovanje organizacij civilne družbe v 24 državah, vključno v Sloveniji. 

Regionalno poročilo CSOSI, ki izide vsako leto, prikazuje stanje sektorja in spremembe po posameznih državah v okviru sedmih razsežnosti:

  • pravnega okolja,
  • organizacijske zmogljivosti,
  • finančne sposobnosti,
  • zagovorništva,
  • zagotavljanja storitev,
  • sektorsko infrastrukturo in
  • javno podobo.

Najnovejša izdaja prikazuje razvoj dogodkov v koledarskem letu 2017 in kratko prikazuje razvoj oziroma premike glede na leto 2016. Kot izpostavlja CNVOS, partner za pripravo poročila za Slovenijo, je iz poročila razvidno, da je v lanskem letu kar polovica obravnavanih držav zabeležila nazadovanje v pravnem oziroma zakonodajnem okolju. CSOSI zaznava tudi trend zapiranja civilnodružbenega prostora: vlade v več državah, med njimi tudi vlade dolgoletnih članic EU, so namreč okrepile nadzor nad sektorjem civilne družbe. Slovenija je bila v letu 2017 sicer ena od šestih držav, ki je zabeležila manjše splošno izboljšanje.

Poročilo CSOSI za Slovenijo lahko preberete tukaj (v slovenščini).

Informacije o stanju v regiji oziroma primerjavo med državami najdete v celotnem Poročilu CSOSI za Srednjo in Vzhodno Evropo za leto 2017 – preberete ga lahko tukaj (v angleščini).

Vir: CNVOS

Translate »