CNVOS sporoča, da je Evropski inštitut za enakost spolov – EIGE objavil poročilo o enakosti spolov za leto 2020. 

Z rezultatom 67,90 točk je Evropska unija vsaj še 60 let oddaljena od cilja enakosti med spoloma. Indeks enakosti spolov meri napredek in vrzeli (neenakosti) med ženskami in moškimi od leta 2005, pri čemer se osredotoča na šest osrednjih področij (delo, denar, znanje, čas, moč in zdravje) ter dve stranski po­dročji (prekrivajoče se neenakosti in nasilje). Letošnji indeks posebej izpostavlja zaposlovanje in delo v digitalnem svetu.

Na vrhu lestvice še naprej kraljuje Švedska s 83,3 točkami, sledi pa ji Danska s 77,4 točkami. Slovenija se je uvrstila na 11. mesto z 67,9 točkami, kar je 0,2 točke pod evropskim povprečjem.

Več informacij.

Poročilo najdete tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »