V okviru projekta predsedovanja EU Za Odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu je lansko potekalo 16 pilotnih projektov osveščanja javnosti, v katerih so se slovenske nevladne organizacije osredotočile na različne aspekta razvojnega sodelovanja in globalnega učenja – z delavnicami, javnimi dogodki, učnim materialom in prispevki v medijih. Za pet projektov smo posneli tudi videe.

Med njimi je tudi Društvo Humanitas, ki je izvedla projekt Onkraj mehurčka. “Z njim smo želeli globalno učenje predstaviti tudi širše, to se pravi izven našega mehurčka, izven mehurčka nevladnikov in učiteljev in učiteljic, ki nas že poznajo,” v videu pove Alma Rogina iz Društva Humanitas.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

Translate »