Podnebne spremembe, gospodarski pretresi in oboroženi konflikti poglabljajo humanitarne krize po vsem svetu.

International Rescue Commitee (IRC) je pripravil seznam 10 potencialno najbolj ogroženih držav v letu 2023. Te države so:

  1. Somalija,
  2. Etiopija,
  3. Afganistan,
  4. DRC,
  5. Yemen,
  6. Syria,
  7. Južni Sudan,
  8. Burkina Faso in
  9. Ukraina.

Humanitarne potrebe so se žal tudi v iztekajočem se letu 2022 povečale zaradi prisilnih razselitev in negotovosti pri preskrbi s hrano, kar v konkretnih številkah pomeni, da se je število ljudi, ki potrebuje humanitarno pomoč od lani povečalo za 65 milijonov ljudi, število razseljenih oseb pa je naraslo na več kot 100 milijonov.

Pripravil: MH

Translate »