Vodja projekta The Future We Want (FWW) na Platformi SLOGA Nataša Novak se je od 20. do 23. novembre 2023 udeležila vmesnega srečanja partnerjev na projektu The Future We Want v Rim.

Srečanje partnerjev je potekalo v Grottaferrati, na območju imenovanem Roman Castel, nedaleč od Rima (12 km). Nastanitev je bila na kmetiji Villa Cavalletti, aktivno delo pa na družbeni kmetiji Agricoltura Capodarco.

Agricoltura Capodarco Società Cooperativa Sociale je ekološka kmetija, ki se ukvarja z ekološkim kmetovanjem. Gre za večnamensko kmetijo na obrobju Rima, ki jo je leta 1978 v Grottaferrati ustanovila skupina invalidov in hendikepiranih oseb. Nastala je kot kmetijska socialna zadruga tipa B z namenom vključevanja handikapiranih oseb na trg dela, hkrati pa izvaja številne socialnih storitev. Kmetija je postopoma okrepila povezave v lokalni skupnosti in se odzvala na več potreb in zahtev, ki so jih izrazile lokalne zdravstvene in socialne službe ali neposredno družine. Kmetijska dejavnost se je vedno bolj razvijala in se sčasoma preusmerila v ekološko kmetovanje in certificiranje proizvodov. Kmetijska proizvodnja je zelo raznolika, vsak sektor pa je prostor za vključevanje različnih znanj in spretnosti.

   

Foto: CREA ETS

Na srečanju so se partnerji projekta FWW predstavili, povedali nekaj o svojih vlogah v organizacijah in preteklih izkušnjah. Partnerji so delili informacije o svojih organizacijah: poslanstvo, glavna področja dela, ciljne skupine, njihov najljubši projekt.

Partnerji so pregledali, kaj je bilo doseženo v prvem letu projekta na podlagi načrta upravljanja in časovnice projekta, da bi nato ocenili kakovost dela in sodelovanja med partnerji. Razpravljali in ocenili so delo in sodelovanje v prvem letu, da bi pripravili priporočila za drugo leto projekta.

Poleg načrtovanih aktivnosti so posebej poudarili učne dejavnosti za udeležence karavane, ki se bodo začele 22. januarja 2024 s predstavitvijo in medsebojnim spoznavanjem. Sledilo bo 5 srečanj o ciljih trajnostnega razvoja, 4 srečanja o zagovorništvu in 2 srečanji o kampanjah – spletnih in uličnih. Za vsako tedensko sejo in nalogo bodo udeleženci kampanj porabili približno 2-3 ure na teden. Po odprtju bodo moduli ostali vidni, vendar pa bi bilo najbolje, da bi se udeleženci sproti učili in reševali zastavljene naloge. Odgovornost nacionalnih koordinatorjev je, da v teh 12 tednih ostanejo v stiku z udeleženci kampanje in spremljajo njihovo sodelovanje ter na način zagotovili vključenost vseh.


Financirano s strani Evropske unije. Vsa izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorjev in ne odražajo stališč in mnenj Evropske unije in Evropske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA).

The Future We Want - Logotipi

 

Translate »