Forus je svetovna mreža, katere namen je krepitev vloge civilne družbe za učinkovite družbene spremembe. Mreža vključuje 69 nacionalnih platform in 7 regionalnih koalicij iz Afrike, Amerike, Azije, Evrope in območja Tihega oceana. Mreža išče zunanjega svetovalca za izvedbo študije o izkušnjah nacionalnih platform za spodbujanje državljanskega prostora in okolja, ki spodbuja civilno družbo.

Forus išče svetovalca z močnim akademskim in praktičnim razumevanjem problemov državljanskega prostora in ugodnega okolja za civilno družbo. Pričakovane so močne raziskovalne veščine – tako kvantitativne kot kvalitativne, in od kandidatov se pričakuje, da bodo lahko zagotovili reference. Dosedanje izkušnje dela na tem področju v državah v razvoju so prednost.

Prednost imajo posamezniki_ce, ki imajo:

  • Opravljen podiplomski študij (PhD ali MSc) na področju raziskovalnih ali razvojnih študij
  • Odlično razumevanje vprašanj, povezanih z državljanskim prostorom, in po možnosti praktične izkušnje dela na področju v nevladnih organizacijah in mrežah, ki delujejo v državah v razvoju in/ali državah, kjer se državljanski prostor krči
  • Odlične kvalitativne raziskovalne veščine. Izkušnje s terenskimi raziskavami, spletnimi intervjuji
  • Veščine presečne analize ob upoštevanju spola, kulture, itd.
  • Visoka stopnja zavedanja kulture
  • Odlična raven angleščine in španščine/francoščine
  • Digitalna varnost in veščine varne komunikacije

Rok za prijave je 5. april 2020. Prijave potekajo v elektronski obliki, pošljete jih na elektronski naslov recruitment@forus-international.org, s pripisom v zadevi: “Scoping Study of national NGO platforms’ experiences in promoting an enabling environment”.

Vloga mora vsebovati:

  • Podroben življenjepis, vključno s povezavami do študij in predhodno opravljenega dela, in vsaj 3 reference
  • Predlog, kako se bo delo izvajalo, vključno z opisom pristopa k pregledu nacionalnih platform o njihovih izkušnjah z delom na področju; celovito metodologijo študije, časovni okvir in koledar izvajanja raziskave
  • Podroben proračun.

Kandidati naj poudarijo vse trenutne ali prejšnje delovne ali osebne povezave s članicami mreže Forus, in tudi kakršno koli tveganje navzkrižja interesa.

Forus namenja študiji 19,000 EUR, kar vključuje vse stroške (stroški svetovalca in potni stroški). Razgovori s kandidati bodo potekali aprila 2020. Razgovore bo opravljalo osebje mreže Forus v angleškem jeziku.

Informacije o namenu in ciljih študije, metodologiji, obsegu, ipd. so dostopne v dokumentu Terms of Reference of Forus EE Scoping Study.

Translate »