Časopis Dnevnik je objavil prispevek Darje Sekula Krstič, predsednice in vodje projektov pri Forum za enakopraven razvoj, z naslovom Odprava skrajne revščine – nam lahko uspe? Objava je bila pripravljena v okviru pilotnega projekta Z refleksijami do pravične in enakopravne bodočnosti.

Skrajna revščina uničuje vsakršno možnost za dostojno življenje ljudi, zato bi morale biti vse naše sile usmerjene proti njeni odpravi. Pri tem se je nujno zavedati, kako soodvisni so različni vzroki in posledice, kot so na primer podnebne spremembe in pandemije ter nasilje in neenakosti. Eno privede k drugemu in težke razmere se stopnjujejo. Vzroke je zatorej treba naslavljati vzporedno in vsem namenjati enako pozornost. Vsakdo od nas se mora zavedati, da naša dejanja vplivajo na življenja drugih ljudi in da lahko postanemo aktivni pri reševanju težav, tudi pri reševanju skrajne revščine. Imejmo odprta srca vse leto!

Darja Sekula Krstič, Forum FER

Celoten prispevek si lahko preberete TU.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

 

Translate »