Promet je z 32 % deležem v nacionalnih izpustih toplogrednih plinov med sektorji z največjim vplivom na podnebne spremembe. Z naraščanjem prometa se veča poraba goriva, povečujejo pa se tudi onesnaženje, hrup, zastoji, nesreče in poraba prostora. Če želimo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v prometu, bomo morali korenito spremeniti naše navade glede opravljanja poti in trošenja stvari.  Promet posega v vsa področja naše družbe in bo kot tak eden izmed najtrših orehov, ki jih bomo morali streti ob prehodu v nizkoogljično družbo.

Na delavnici vam bodo pomagali odgovoriti na vprašanja:

  • Kakšne so posledice naših potovalnih navad na podnebje?
  • Kaj je trajnostna mobilnost in kako jo udejanjiti pri vašem delu?
  • Kako izdelati mobilnostni načrt?
  • Kako pri zaposlenih spodbujati pešačenje in kolesarjenje ter uporabo javnega prevoza za prihod na delo in s tem poskrbeti tudi za njihovo zdravje?
  • Kako zmanjšati službene poti z letalom?
  • Koliko nas resnično stane osebni avto?

Vabljeni vsi javni uslužbenci, ki upravljate z vašo organizacijo (splošne službe), vodje ali zaposleni v sektorjih, direktoratih in službah, ki se večkrat srečujejo s prometno problematiko ter vsi, ki vas zanima koncept trajnostne mobilnosti.

9. septembra 2020 od 9.00 do 12.30 V Slovenskem Etnografskem muzeju – Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana (upravna muzejska hiša, 2. nad.)

V primeru zaostritve ukrepov zaradi epidemije Covid-19, bodo delavnico izvedli preko videokonferenčnega spletnega orodja Zoom. Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijava je obvezna in jo opravite tukaj. Prijave zbirajo do 7. septembra 2020 oz. do zapolnitve mest. Za več informacij jim pišite na marjeta@focus.si.

Translate »