Focus, društvo za sonaraven razvoj, je kot članica mreže CAN Europe v okviru spletne kampanje EU Cash Awards sodelovala v ocenjevanju osnutkov načrtov za okrevanje in odpornost 16 držav članic, da bi ugotovile, ali izpolnjujejo obljube zelenega dogovora, in na javno glasovanje postavile več kot 50 “dobrih”, “slabih” in “škodljivih” ukrepov, vključenih v osnutke načrtov.

Analizirali so tudi slovenski osnutek načrta za okrevanje in odpornost in na glasovanje postavili nesmotrno porabo sredstev za ceste, vzpostavitev nacionalnega letalskega prevoznika in netransparenten proces priprave načrta.

Ker je ocenjevanje potekalo še pred kočno verzijo načrta, se je izkazalo, da v njem ni več vzpostavitve letalskega prevoznika in cestnih investicij, zato so bile umaknjene z glasovanja.

Ker je bi povzetek končne verzije načrta objavljen dan po sprejemu na vladi, si je Slovenija na glasovanju “prislužila” bronasto medaljo v kategoriji “planiranje za zaprtimi vrati”.

Pozdravljamo izključitev cestnih projektov in ustanovitev nacionalnega letalskega prevoznika iz Načrta za okrevanje in odpornost zaradi pritiska Evropske komisije in civilne družbe, je komentiral Taj Zavodnik iz Focusa. »Vendar zamujeno priložnost predstavlja dejstvo, da se vlada ob izključitvi nevzdržnih projektov hkrati odpoveduje 2,4 milijardam EUR povratnih sredstev. To je še toliko bolj zaskrbljujoče glede na trenutno slabo stanje železniške infrastrukture in rabe sončne ter vetrne energije in s tem povezanih potreb po vlaganjih v omrežja. Zato obžalujemo izključitev civilne družbe iz procesa načrtovanja, saj bi s skupnimi močmi lahko identificirali dodatne projekte, ki bi koristili tako uresničevanju ambicioznejših podnebnih ciljev kot izboljšanju kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev Slovenije.«

Translate »