Covid-19 je zavrl napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDG) in spodkopal desetletja razvojnih prizadevanj, opozarja novo poročilo Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO), objavljeno v času vrha ZN o prehranskih sistemih.

Analiza, ki spremlja napredek na področju kazalnikov, povezanih s trajnostnim razvojem hrane in kmetijstva, se osredotoča na osem ciljev trajnostnega razvoja.

Glavne ugotovitve

  • Pandemija naj bi leta 2020 v kronično lakoto potisnila dodatnih 83 do 132 milijonov ljudi, zaradi česar je cilj odpravljanja lakote še bolj oddaljen.
  • Približno 14 odstotkov vse hrane se izgubi v dobavni verigi, še preden sploh pride do potrošnika, kar FAO meni za “nesprejemljivo visok delež”.
  • Napredek je zastal tudi pri ohranjanju rastlinske in živalske genske raznolikosti za hrano in kmetijstvo.
  • Kmetijski sistemi nosijo največjo gospodarsko izgubo zaradi katastrof, majhni proizvajalci hrane ostajajo v slabšem položaju, nestanovitnost cen hrane pa se je povečala tudi zaradi omejitev, ki jih povzroča pandemija in zapora.
  • Poročilo se osredotoča tudi na spol, pri čemer ugotavlja, da ženske proizvajalke v državah v razvoju zaslužijo manj kot moški, čeprav so bolj produktivne; neenakosti spolov v zemljiških pravicah so vseprisotne; diskriminatorni zakoni in običaji pa ostajajo ovira za pravice žensk do bivanja.
  • Pomanjkanje vode je v mnogih predelih sveta zaskrbljujoče visoko in ogroža napredek v smeri trajnostnega razvoja.

FAO opozarja tudi na več področij, na katerih je dosežen napredek. Agencija ZN poudarja ukrepe proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi, odpravi izvoznih subvencij za kmetijstvo, naložbam v kmetijsko produktivnost v državah v razvoju in brezcarinskim dostopom za države v razvoju in najmanj razvite države (najmanj razvite države).

FAO se zavzema za povečanje naložb v kmetijstvo, večji dostop kmetov do novih tehnologij, posojil in virov informacij ter za podporo malim proizvajalcem hrane.

Agencija podpira tudi ohranjanje rastlinskih in živalskih genskih virov, ukrepe za boj proti nihanju cen hrane in preprečevanje, da bi potencialno nevarni dogodki postali katastrofa.

Poziva tudi k več ukrepom za učinkovito rabo vode, boljšim ukrepom za zmanjšanje izgube hrane, večjo zaščito ekosistemov, napredku pri pravnih in praktičnih vidikih pravic žensk do zemljišč in trajnosti svetovnega ribištva.

Translate »