Evropska komisija je napovedala evropske razvojne dneve 2022, ki bodo potekali 21. in 22. junija pod naslovom “Global Gateway: oblikovanje trajnostnih partnerstev za povezan svet.”

Udeleženci s celega sveta bodo na dogodku pregledali izvajanje strategije povezljivosti Global Gateway, ki naj bi spodbudila naložbe v trajnostne infrastrukture v partnerskih državah. Razprave bodo osredotočene na digitalni razvoj, podnebje in energetiko, prevoz, zdravje, izobraževanje in raziskave.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala: „V svetu, ki ga zaznamujejo vse večja nestabilnost in skupni svetovni izzivi, naše partnerske države potrebujejo zanesljive prijatelje. Evropska unija s strategijo Global Gateway podvaja svoja prizadevanja in ponuja partnerstvo, ki temelji na vzajemnih vrednotah in skupnih ciljih za zelene, pametne in vključujoče naložbe. Veselim se srečanja s političnimi voditelji, predstavniki civilne družbe in zasebnega sektorja z vsega sveta na evropskih razvojnih dneh, kjer bomo razpravljali o konkretnem izvajanju strategije Global Gateway.“

Evropska komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen je dodala: „Cilj strategije Global Gateway je do leta 2027 mobilizirati do 300 milijard evrov naložb v okviru pristopa Ekipa Evropa med EU, državami članicami, razvojnimi finančnimi institucijami in zasebnim sektorjem. Pobuda za strategijo Global Gateway je bila sprejeta pozitivno in več držav članic je že predstavilo svoje konkretne prispevke. Evropski razvojni dnevi bodo ključni dogodek v letu 2022, na katerem bomo razpravljali o tem, kako lahko kot Ekipa Evropa sodelujemo s partnerskimi državami, vključno z zasebnim sektorjem in evropskimi podjetji, da bi uresničili vodilne pobude.“

Na evropskih razvojnih dnevih bo potekala vrsta okroglih miz na visoki ravni o petih ključnih temah strategije Global Gateway: digitalizacija, podnebje in energija, transport, zdravje, izobraževanje in raziskave. Organizirana bodo namenska srečanja o geopolitičnem okviru in potrebi po trajnostnih tokovih financiranja, skupaj s posebnimi srečanji za vsako regijo.

Cilj strategije je mobilizirati naložbe v trajnostne infrastrukture, da se ustvarijo omogočitveni regulativni okviri po vsem svetu. Gre za zeleno, pametno in vključujočo pozitivno ponudbo EU partnerskim državam za naložbe v infrastrukturo, ki podpira standarde EU in mednarodne standarde. Strategija Global Gateway spodbuja dvojni prehod na svetovni ravni. Spodbuja pametne, čiste in varne povezave v digitalnem, energetskem in prometnem sektorju ter krepi zdravstvene, izobraževalne in raziskovalne sisteme po vsem svetu. Številna srečanja predlagajo organizacije, ki so ključne partnerice strategije Global Gateway za uresničitev zastavljenih ciljev. Ta srečanja potekajo vzporedno z razstavami, stojnicami, kulturnimi prireditvami in priložnostmi za navezovanje stikov.

Evropski razvojni dnevi bodo hibridni dogodek. Pričakuje se, da bo v Bruselj prišlo 2 500 udeležencev z vsega sveta, dodatnih 10 000 pa se bo dogodka udeležilo prek spleta. V Bruselj bo prišlo 11 mladih voditeljev, za katere bo organiziran namenski program, vsak od njih pa bo tudi sodeloval v panelni razpravi na visoki ravni.

Celoten program evropskih razvojnih dni bo na voljo v začetku maja. Prijava je mogoča do 6. junija.

Strategija povezljivosti Global Gateway

Spletna stran Evropski razvojni dnevi

Tematske oznake: #EDD22 #GlobalGateway #EDDYoungLeaders

Pripravila: PV

Translate »