Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič se je v okviru posveta “Povečanje zmanjševanja tveganja nesreč za spopadanje s podnebnimi krizami”, ki ga je organizirala Globalna platforma za zmanjševanje tveganja nesreč zavzel, da bo Evropska Komisija še intenzivneje vlagala v ukrepe za preprečevanje in pripravljenost na pogostejše in hujše nesreče, ki se bodo pojavile v prihodnosti.

Komisar Lenarčič je dejal: “Zmanjševanje tveganja nesreč povezuje vse naše ukrepe za uresničitev Agende 2030 in Pariškega sporazuma. Z evropskim zelenim dogovorom si EU prizadeva za podnebno nevtralno prihodnost. Ne le za Evropo, ampak tudi za svet. Še naprej bomo podpirali svoje partnerje pri krepitvi njihove odpornosti na podnebne spremembe in zelenega prehoda. Ker so nesreče vse bolj intenzivne in pogoste, lahko z ukrepanjem pred njihovim izbruhom rešimo več življenj in ohranimo razvojne dosežke. Zato so preprečevanje, pripravljenost in predvidevanje ključnega pomena. In kadar koli pride do nesreče, bosta civilna zaščita in humanitarna pomoč EU priskočili na pomoč.

Leto 2030 je tik pred vrati in resnično moramo pospešiti naše ukrepanje. EU ostaja zavezana izpolnjevanju ciljev iz Sendajskega okvira in še naprej podpira države po vsem svetu pri preprečevanju nesreč in pripravah nanje. Na svetovni ravni je EU v letu 2022 namenila 76,5 milijona EUR svojih humanitarnih sredstev za pobude za pripravljenost na nesreče.

Pripravil: MH

Translate »