Evropski dan enakega plačila zaznamuje dan v letu, ko ženske simbolično prenehajo prejemati plačilo za enako delo v primerjavi s svojimi moškimi kolegi, čeprav ga bodo opravljale do konca leta. Letos je evropski dan enakega plačila 10. november. Ženske v Uniji v povprečju še vedno zaslužijo manj kot moški. Podatki kažejo, da ženske za vsak evro, ki ga zaslužijo moški, zaslužijo 86 centov.

Evropski dan enakega plačila zaznamuje pot, ki jo je še še treba opraviti, da bi dosegli enakost v plačilu med ženskami in moškimi v Evropski uniji.

 »Enakost je ena od temeljnih vrednot EU in temelj za neodvisnost in svobodo ljudi. Ženske in moški si zaslužijo enako plačilo, obravnavo in možnosti. Čeprav je enako plačilo za ženske in moške določeno v pogodbah EU že več kot 60 let, se še vedno v celoti ne izvaja. Kljub izboljšanju položaja žensk v družbenem in poklicnem življenju, so razlike v plačilu še vedno velike in globoko zakoreninjene. Dejavniki za razlike v plačilu med spoloma so različni. Odgovornost za nego nosijo predvsem ženske, kar ima za posledico, da v večji meri delajo s skrajšanim delovnim časom. Ženske pogosto delajo v sektorjih, kjer je plačilo slabše, prav tako opravljajo slabše plačana dela v okviru sektorjev. Soočajo se s steklenim stropom v podjetjih in so za opravljanje enakega dela plačane manj kot moški. To posredno vpliva tudi na njihove pokojnine, ki so prav tako nižje. Napredek pri zmanjševanju razlike v plačilu med spoloma ostaja počasen,« so v skupni izjavi med drugim dejali podpredsednica za vrednote in preglednost Věra Jourová, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit in evropska komisarka za enakost Helena Dalli.

Devet od desetih Evropejcev – žensk in moških – meni, da je nesprejemljivo, da so ženske plačane manj kot moški za enako delo ali delo enake vrednosti. Evropski delavci se strinjajo s preglednostjo plač: 64 % jih je izjavilo, da se zavzema za objavo povprečnih plač glede na vrsto dela in spol v njihovem podjetju.

Tudi v ciljih trajnostnega razvoja so se države posvetile področju enakosti spolov. V petem cilju je zapisano, da bomo do 2030 dosegli enakost spolov ter krepili vlogo vseh žensk in deklic, države pa si podrobneje opredelile korake za dosego tega cilja

Preberi več:

Pripravila: PV
Foto: Canva/SLOGA

Translate »