Na dvodnevni virtualni konferenci z naslovom »Izobraževanje odraslih odločno odgovarja na izzive prihodnosti«, ki jo je 8. in 9. septembra organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Unescovim Inštitutom za vseživljenjsko učenje (UIL), je stroka predstavila deklaracijo, v kateri je opredelila priporočila in strokovne zaveze za razvoj izobraževanja odraslih in delovanje v naslednjih 10 letih. Pri nastanku deklaracije je sodelovala tudi Platforma SLOGA, predstavnika pa sta se udeležila tudi same konference.

Konferenca je združila evropske ambasadorje izobraževanja odraslih, predstavnike stroke, držav članic EU in Unesca (Evropa in Severna Amerika), predstavnike Evropske komisije in nevladnih organizacij.

Ključno sporočilo prvega dne tako političnih odločevalcev kot stroke je bilo, da je potrebno izobraževanje odraslih okrepiti za konkurenčnost in dostopnost Evrope v prihodnje. Kako in na kakšen način, pa je stroka predstavila drugi dan in povzela v deklaraciji, ki jo je na konferenci predstavila direktorica Andragoškega centra Slovenije Nataša Potočnik: “V ospredje smo postavili vzpostavitev kulture vseživljenjskega učenja, ki bo okrepila motivacijo ter samozavedanja prebivalstva, da se je glede na hitro spreminjajoči se čas potrebno ves čas učiti in se opremiti z novimi kompetencami in spretnostmi, ne samo v okviru kariere ampak tudi za življenje”, je dejala Potočnikova. Kako ključno vlogo je imelo in še ima izobraževanja odraslih tudi v času kovida in za pospešitev zelenega in digitalnega prehoda, so pokazale številne analize in raziskave, predstavljene na konferenci.

Stroka je izpostavila tudi, da je za zagotavljanje visoke kakovosti izobraževanja odraslih nujna večja profesionalizacija in trajnost usposabljanja kadra, torej vseh, ki usposabljajo v procesu izobraževanja odraslih. Zelo jasno sporočilo konference in deklaracije je bilo med drugim tudi, da je potrebno aktivnosti na področju izobraževanja odraslih usmeriti v vzpostavitev takšnega koncepta vseživljenjskega učenja, ki bo omogočal fleksibilno in personalizirano učno pot udeležencem izobraževanja odraslih. Prav tako pa je potrebno za vzpostavitev kulture in koncepta vseživljenjskega učenja bolj učinkovito povezati izobraževanje odraslih s formalnim izobraževanje mladih. To namreč zajema izobraževanje na vseh ravneh, od predšolske vzgoje in varstva do učenja odraslih, vključno s poklicnim ter strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem ter visokošolskim izobraževanjem.

Ker se je Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih iztekla leta 2020, si je Slovenija kot predsedujoča država Svetu EU tudi z organizacijo te konference prizadevala za obnovo vizije o izobraževanju odraslih v Evropi. Sočasno potekajo priprave na sedmo Mednarodno konferenco o izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII), ki bo leta 2022 v Maroku. To edinstveno mednarodno srečanje poteka vsakih 12 let in bo priložnost za pregled svetovnih praks o izobraževanju odraslih ter določitev novega okvira za ukrepanje, ki bo usmerjal prihodnost tega področja v državah članicah Unesca. Tokratna konferenca je spadala med priprave na to srečanje.

V okviru prizadevanj za krepitev izobraževanja odraslih v Evropi je Slovenija pripravila novo resolucijo Sveta o novem evropskem programu za izobraževanje odraslih, ki je trenutno v fazi usklajevanja med državami članicami. Predviden je sprejem na naslednjem Svetu ministrov.

Preberi več:
Deklaracija
Gradiva konference

Vir: MIZŠ
Pripravila: PV

Translate »