Kako so sredstva Evropske unije (EU) namenjena in porabljena v Afriki, ko gre za migracije? So ta sredstva porabljena v razvojne namene? So namenjena pomoči migrantom in beguncem? Novo poročilo Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO confederation for Relief and Development – CONCORD) raziskuje enega od osrednjih finančnih instrumentov EU za migracije, in sicer izredni sklad EU za Afriko, in predvsem njegovo izvajanje v treh ključnih partnerskih državah: Libiji, Nigerju in Etiopiji.

Za spodbujanje celovitega odziva na t. i. migrantsko krizo je EU v preteklih letih razvila več instrumentov, med katerimi so najbolj vprašljivi Izredni skrbniški sklad EU za Afriko (EU Emergency Trust Fund for Africa – EUTF) in dogovori o migracijah. Skrbniški sklad je osrednji finančni instrument političnega sodelovanja EU z afriškimi partnerji na področju migracij. 90 % sredstev sklada predstavlja uradna razvojna pomoč. Iz tega bi moralo izhajati, da se sklad uporablja kot razvojni instrument, ob spoštovanju načel razvojnega sodelovanja. Dogovor o migracijah je partnerski okvir, ki uvaja pogojevanje s tretjimi državami in krepi eksternalizacijo migracijske politike EU.

Poročilo CONCORD-a analizira te instrumente, predvsem uporabo sredstev teh in morebitne posledice, ki jih imajo na terenu. Poročilo se osredotoča na tri države: Libijo, Niger in Etiopijo. V teh študijah primerov poročilo CONCORD preverja, ali izvajanje EUTF dejansko vodijo ključna načela učinkovitosti razvojnega sodelovanja ali gre za »preusmeritev« razvojne pomoči z utemeljevanjem na migracijski agendi EU, in sicer za omejevanje števila prihodov v Evropo. Poročilo instrument EUTF opredeli predvsem kot osrednji politični vzvod sodelovanja s temi partnerskimi državami.

Translate »