Svetovni gospodarski forum in Forum mladih globalnih voditeljev sta v Davosu Evropski komisiji izročila nagrado za krožno gospodarstvo 2019 kot priznanje za spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, ki varuje okolje in zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov ter hkrati ustvarja priložnosti za delovna mesta, rast in naložbe.

Evropska komisija je leta 2015 predstavila sveženj o krožnem gospodarstvu. Njegov cilj je skleniti krog uporabe virov z uvedbo ukrepov v celotnem življenjskem ciklu proizvodov in materialov, od proizvodnje in potrošnje do ravnanja z odpadki ter njihove ponovne uporabe kot surovin za gospodarstvo.

Predlagani ukrepi vsebujejo tudi podnebne vidike, saj predvidevajo varčevanje z energijo, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ter prvo evropsko strategijo za plastiko.

Komisija je izvedla več kot 90 % od 54 načrtovanih ukrepov.

Krožno gospodarstvo bo EU pomagalo, da do leta 2050 postane prvo veliko svetovno gospodarstvo, ki bo podnebno nevtralno, kakor je Komisija predlagala novembra 2018 v dolgoročni strategiji. Komisija trenutno razmišlja o naslednjih nujnih korakih, ki bi Evropo pripeljali do trajnostne družbe.

Translate »