Zaradi izrednih razmer je Evropska komisija podaljšala roke za predložitev vlog v okviru programov Erasmus+, Evropska solidarnostna enota, Obzorje 2020 in Pospeševalec Evropskega sveta za inovacije.

Za več informacij obiščite spletne strani: